viernes, 26 de febrero de 2010

Jornades Pro Jaciment Arqueològic del Collet.

Bases generals del 1r concurs de fotografia

Pro Jaciment Arqueològic del Collet - 2010

Participació
És oberta a tothom que ho desitgi.

Tema
El Collet i el seu àmbit d’influència.
Cada concursant només pot presentar una obra.
L’obra podrà ésser en blanc i negre o en color.
Les fotografies han d’ésser inèdites en aquest concurs i no premiades en cap.

Format i Presentació
Es presentarà en format digital dins un CD amb un fitxer de text “.txt” que contindrà les dades de l’autor i el nom de l’obra. El CD portarà escrit el nom de l’obra i el de l’autor.

També és lliurarà una còpia en paper amb el nom de l’obra, les dades de l’autor i un escrit signat autoritzant la reproducció i publicació de la fotografia. La mida de la fotografia impresa no serà inferior a 80 x 100 mm. La impressió es farà en paper senzill.

El lloc de presentació i lliurament dels treballs serà dalt el turó del Collet, el diumenge, 7 de març, a les 14h. A l’efecte s’habilitarà una caixa-recipient adient.

Dades de l’autor
Les dades que es requereixen són: nom i cognoms, domicili, telèfon de contacte i el tema en què participa. Addicionalment, si es disposa, es facilitarà una bústia electrònica.

Procés d’elecció
Un jurat, escollit per l’Associació de Veïns de Calonge i Sant Antoni El Ressò, s’encarregarà d’elegir les tres fotografies guanyadores amb el corresponent ordre.
L’entitat organitzadora farà públic el resultat abans del 7 de maig d’enguany.

Premis
Es lliurarà un diploma acreditatiu del premi obtingut a les tres millors obres i una ampolla de bon cava al guanyador del primer premi.
L’entitat organitzadora es reserva el dret a realitzar un acte públic de lliurament dels premis i exposició de les fotografies presentades al concurs.

Notes varies
Els casos imprevistos seran resolts pels organitzadors.
Es procurarà la bona conservació de les fotografies, refusant cap responsabilitat en cas de produir-se desperfectes.
Les obres guanyadores queden en propietat de l’entitat organitzadora i podran ésser reproduïdes i publicades.
Les fotografies no es retornaran als autors en cap cas.
Pel sol fet de participar, els autors reconeixen tenir els drets d’imatge i d’autor de les fotografies presentades al concurs.
El dissabte, 6 de març, d’11 a 13h i de 17 a 20h, es podrà accedir al recinte de l’ermita del Collet i el seu entorn per poder fer fotografies en aquest espai.

Agraïment
Els organitzadors del concurs agraïm la col·laboració dels autors, amb les seves fotografies, a aquestes Jornades Pro Jaciment Arqueològic del Collet.
Organitza: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I AMICS DE SANT ANTONI

No hay comentarios: